BUZZ MARKETING

buzz marketing, marketing szeptany

Buzz marketing jest działaniem długofalowym o bardzo wysokiej skuteczności. Działania z tego zakresu polegają na generowaniu szumu (Buzz) wokół produktu lub marki.

Informacje oraz przekazy o produkcie/marce pojawią się we wszystkich kluczowych miejscach czyli tam, gdzie znajduje się potencjalna grupa docelowa.

Buzz marketing pozwala na ciągły podgląd treści pojawiających się w Internecie i natychmiastową reakcję. Każdy komunikat stanowi punkt wyjścia do rozmowy z użytkownikami, podczas której dyskretnie sygnalizuje się założone wraz z klientem przekazy marketingowe.

Korzyści

  • wzrost rozpoznawalności marki/firmy w sieci
  • wzrost zainteresowania firmą, marką, bądź produktem
  • pomoc w podjęciu przez Klienta decyzji zakupowej
  • poprawienie wizerunku firmy

Oferujemy

  • Działania wizerunkowe

Wzmacnianie już istniejących opinii pozytywnych, neutralizacja opinii negatywnych, inicjowanie nowych wątków tematycznych w celu zaimplementowania przekazu marketingowego o produkcie/usłudze klienta.

  • Działania informacyjne i promocyjne

Linkowanie do wskazanych przez klienta treści, stron itp.